Jūsų psichologai Kaune
            

Psichologo konsultacija. Ką pravartu žinoti?

Tikimės, kad šis straipsnelis labiausiai padės susiorientuoti pirmą kartą gyvenime į konsultaciją atvykstantiems klientams, tačiau jis gali praversti ir jau turintiems tokios patirties žmonėms.

Šiek tiek papasakosime, kaip vyksta psichologo konsultacijos. Supažindinsime su pagrindinėmis šio proceso dalimis. Prieš pradedant svarbu pažymėti, kad jų eiliškumas gali kisti, o kartais, ypač trumpalaikiame darbe, netgi apskritai ne visos įvyksta.

1. Problemos apibūdinimas. Ši dalis neišvengiama ir būtina. Prieš atvykstant konsultacijai nusiteikite papasakoti apie tai, kas jus neramina, slegia ar kelia baimę. Dažnai atsivėrimas nėra lengvas procesas, todėl jam gali prireikti laiko.

2. Emocijų normalizavimas. Dažniausiai sunkūs išgyvenimai yra lydimi stiprių emocijų. Tai normalu. Kad galėtumėte pradėti kitaip mąstyti ir elgtis, reikės saugiai jas išleisti, t.y. pasidalinti su konsultantu. Jei nesate pratę kalbėti apie jausmus, gali tekti to mokytis.

3. Lūkesčių formulavimas. Galima sakyti tai – kertinis akmuo. Tinkamai suformuluotas lūkestis – dažnai daugiau nei pusė darbo! Konstruktyvus lūkestis bus ne tiek apie kitus, kiek apie save. Ko aš tikiuosi išmokti, suprasti, ką pakeisti savo elgesyje, mąstyme, jausmuose, kad galėčiau būti laimingas? Taip pat svarbu, kad lūkestis būtų realus, kas reiškia – pasiekiamas. Atkreipkite dėmesį, kad vienintelis dalykas, kurį galime keisti – tai esame mes patys. Keisti kitus žmones galime mėginti tik keisdami save.

4. Kontrakto sudarymas. Šis etapas dažniausiai atsiranda ilgesniame darbe. Tai žodinis kliento ir konsultanto susitarimas, apimantis numatomą būsimų susitikimų skaičių, dažnumą, siekiamus tikslus bei atlygį už darbą. Jei vyksta tik kelios konsultacijos, kontraktas gali būti nesudaromas ir dirbama tiesiog pagal tą akimirką esamą poreikį.

5. Alternatyvių mąstymo, elgesio, savęs bei kitų priėmimo būdų paieška. Tam tikrai reikia laiko ir pasiruošimo, t.y. anksčiau paminėtų dalykų: išsamaus problemos apibūdinimo, emocijų normalizavimo, lūkesčių formulavimo. Kartais klientai prašo patarimų. Patarimų davimas yra konsultanto darbo stiliaus apskritai bei pasirinktos strategijos konkretaus kliento atžvilgiu klausimas. Kaip bebūtų, net ir gavus išmintingą patarimą, gali būti sunku ar neįmanoma juo pasinaudoti, kol nepasikeitėte patys. Gausite didžiausią naudą, jei į sprendimų paieška aktyviai įsijungsite patys. Tai – taip pat patarimas, kuriuo išmokti pasinaudoti gali prireikti laiko ir kantrybės :).

6. Naujai atrastų dalykų išmėginimas. Jūsų kartu su konsultantu pasiekti atradimai ir idėjos turi būti praktiškai išmėginti gyvenime. Tik taip jie gali duoti apčiuopiamos naudos. Būti gyvenime kitaip ir kitokiam nei įprasta – tai iššūkis ir jaudinantis patyrimas.

7. Naujų patirčių aptarimas. Kai kas sekasi, o kai kas, deja, ne... Kai kur lengvėja, o galbūt kai kur sunkėja. Svarbu su savo konsultantu aptarti tiek sėkmes, tiek ir nesėkmes. Taip formuojasi ir stiprėja jūsų ryšys. Šiai ir tolimesnėms dalims reikalingi tęstiniai vizitai.

8. Pokyčių priėmimas ir fiksavimas. Ilgainiui randasi naujos įžvalgos bei elgesio būdai, kurie teikia naujas galimybes. Svarbu aiškiai sau įvardinti esamus pokyčius bei gilinti suvokimą, kas priklauso nuo jūsų, kad toliau eitumėte šiuo keliu?

9. Vilties stiprėjimas. Jei konsultavimo procesas vyksta sėkmingai – po truputį daugėja vilties. Neretai tenka mokytis džiaugtis esamais pasiekimais, peržvelgti gyvenimo vertybes. Natūralu, kad pasitaiko atkryčių, kuriuos reikia mokytis pasitikti su optimistine nuostata.

10. Savarankiškumo įtvirtinimas. Šiame etape daugiausia dėmesio skiriama pasirengimui pabaigti pagalbos procesą. Gali būti sudaromas susitikimų retinimo grafikas.

11. Konsultacijų pabaigimas. Tai visada jaudintis etapas. Tikriausiai nuo pirmo susitikimo kartu nueitas didelis ir įvairus kelias. Puiku, kai atsisveikinime yra ir naujos pradžios džiaugsmas.

Norime atsakyti į kelis pasitaikančius klausimus.

Kaip greitai galima gauti konsultaciją? Priklausomai nuo esamų klientų skaičiaus konsultacijos pas mus gali tekti laukti nuo poros dienų iki kelių savaičių.

Ar naudinga registruojantis arba atvykstant į pirmą vizitą pateikti išsamų sunkumo aprašą? Siūlome to nedaryti. Praktiškiausia būtų registruojantis pateikti dviejų trijų sakinių apibūdinimą, neatskleidžiant visų niuansų. Įvertinkite, kad registruodamiesi internetu negalite būti tikri, ar pavyks suderinti tinkamą jums ir konsultantui susitikimo laiką.

Ar yra dalykų, kuriuos būtina paminėti registruojantis? Jei norite, kad jums būtų atlikti testai, pateiktos raštiškos išvados ar pažymos, būtinai tai paminėkite registruodamiesi pirmai konsultacijai, nes ne visi psichologai tai daro. Mes tokių paslaugų neteikiame.

Tiek daug norite pasakyti ir paklausti, kaip viską suspėti? Konsultacijoje laikas dažniausiai prabėga greitai, tačiau perdėtas skubėjimas kalbėti tikrai nepadės jo sutaupyti. Jei jaučiate, kad susikaupė labai daug temų, kurias norėtumėte aptarti, galite iš anksto apgalvoti minčių dėstymo planą, savo lūkesčius. Planuokite kelias konsultacijas.

Kiek konsultacijų prireiks? Tai klausimas, į kurį nėra vienareikšmio atsakymo. Kiek bus konsultacijų, priklausys nuo jūsų lūkesčių, galimybių bei konsultanto darbo stiliaus. Kartais nutinka, kad jau po pirminės konsultacijos klientai atranda ar pasitvirtina kryptį, kuria planuoja eiti, ir tai nori daryti vieni. Tačiau neretai būna, kad šią kryptį nėra lengva atrasti, norisi pasitikrinti, ar ji teisinga, arba keliauti vienam yra per sunku. Tuomet būsimų susitikimų skaičius bus aptartas sudarant jau minėtą kontraktą (t. y. žodinį susitarimą su konsultantu).

Ar yra dalykų, kurių nereikėtų tikėtis iš psichologo konsultacijoje? Taip, yra konkretūs dalykai, kurių nereikėtų tikėtis. Psichologai negali diagnozuoti sutrikimų ir niekada nerašo vaistų receptų. Tai gali padaryti tik medicininį išsilavinimą turintis specialistas. Psichiką veikiančius vaistus skiria gydytojai psichiatrai.

Ar būtina pasiruošti, pirmą kartą atvykstant į konsultaciją? Pasiruošimas nėra būtinas, tačiau gali būti naudingas. Remdamiesi šiame straipsnyje išdėstytomis konsultavimo proceso dalimis galite apgalvoti, ką norėsite papasakoti bei kokius lūkesčius išsikelsite susitikimui. Pasistenkite atvykti tiksliai nustatytu laiku. Visiškai normalu, jei patiriate jaudulį ar kitas stiprias emocijas. Esame tam, kad padėtume jums su jomis susitvarkyti.

Psichologai Tomas Porutis ir Raminta Radzevičiūtė-Porutienė

 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie